X

Kapelkeshof

Meijel / Residential

i

X

Kapelkeshof met in totaal 60 woningen bestaat uit een combinatie van starterswoningen, eengezinswoningen, levensloopbestendige patiowoningen en appartementen. Een dorp in een dorp voor jongeren, gezinnen, medioren en senioren en geschikt voor elke levensfase. Kapelkeshof biedt ook plaats voor een woonzorgcomplex voor gehandicapte jongvolwassenen.

Voor de ontwikkeling van Kapelkeshof kocht Focus de voormalige frikandellenfabriek van Beckers aan.  De woningen liggen aan een hof in een overwegend groene setting, waardoor de overgang van dorp naar buitengebied hier nauwelijks waarneembaar is. 

Kapelkeshof with a total of 60 homes consists of a combination of starter homes, single-family homes, life-course resistant patio homes and apartments. A village in a village for young people, families, mediors and seniors and suitable for every stage of life. Kapelkeshof also offers space for a residential care complex for disabled young adults.

For the development of Kapelkeshof, Focus bought the former Beckers frikandellen factory. The houses are located on a courtyard in a predominantly green setting, so that the transition from village to rural area is hardly noticeable here.

Previous Next