X

Reym BV

Rotterdam / Light Industrial & offices

i

X

De Botlek, het haven- en industriegebied tussen Rotterdam en de Europoort, kenmerkt zich door een grote concentratie chemisch en petrochemisch gerichte organisaties. Eén van die bedrijven is Reym. Deze onderneming zocht op korte termijn een multi suit oplossing voor hun expansieplannen in het Rotterdamse havengebied.

Focus bood de meest adequate oplossing te bieden. In nauwe samenwerking met Renewy, het moederbedrijf van Reym, ontwikkelde Focus een zeer specifiek gebouw, dat volledig op maat werd ontworpen en gerealiseerd voor de toekomstige gebruiker. Reym sloot dan ook een huurovereenkomst af van 25 jaar.

Over Reym

Reym is gespecialiseerd in het industrieel reinigen in de olie-, gas- en (petro)chemische industrie. Reijm werkt voor grote nationale en internationale organisaties in de vaardolie- en gaswinning, voor chemie, nutsbedrijven, de bouwsector, vuilverbranding en voor de overheid. Reym is een dochter van afvalverwerker Renewi.

 

Previous Next