Beleggen

Focus Invest is actief als ontwikkelende belegger op de bedrijfsruimtemarkt in binnen- en buitenland. Focus Invest bedient haar klanten vanaf de eerste kennismaking tot en met het beheer van het (gerealiseerde) object. Het comfort van een dergelijke relatie biedt de klant de mogelijkheid om al haar energie te steken in de "core-business" van het bedrijf. Focus Invest is gericht op het uitbreiden van haar beleggingsportefeuille door acquisities van solitaire objecten, portfolio's, onroerend-goed-vennootschappen en sale-and-lease-back-constructies. Bij de realisatie van haar doelstellingen heeft Focus Invest kernwoorden als kwaliteit, duurzaamheid (van de relatie en het object) en integriteit hoog in het vaandel.

Focus Invest ontwerpt, bouwt en investeert als belegger, al dan niet met medeparticipanten, in commercieel vastgoed. De beleggingsportefeuille van Focus Invest bestaat uit kantoorgebouwen, bedrijfsgebouwen, winkelpanden en woningbouw (zorg) portefeuilles. De diverse objecten bevinden zich qua ligging verspreid door heel Nederland, met het accent op Zuid-Oost Brabant en zijn langjarig verhuurd.

Focus Invest voert een actief investerings- en desinvesteringsbeleid. Iedere vastgoedinvestering moet een positieve bijdrage leveren aan het beoogde bedrijfsresultaat. Risico's tijdens het ontwikkelings- en bouwtraject zijn voor rekening van Focus Invest. Aangezien Focus Invest uiteindelijk als belegger van het gerealiseerde vastgoed op zal treden is het ook voor Focus Invest van belang dat het gerealiseerde vastgoed van hoogstaande kwaliteit is.

Onze duurzaamheidambitie komt voort uit de behoefte om volgende generaties niet op te zadelen met een milieubelastende erfenis. Focus Invest committeert zich aan de (nieuwbouw) uitgangspunten van het BREEAM-NL.
Website door Bonsai media